SubCategoryContent

A SubCategoryContent entitás adatmodellje.

2022.01.11 — Posted by Webb & Flow


Tartalomjegyzék

A SubCategoryContent bejegyzések standard entitások.

A SubCategoryContent kezelő api-k prefix-e: /projects/PROJECTID/subCategoryContents...

A mezői (az alap mezőkön kívül):

 • section
  • string
  • jelenleg nem szerkeszthető, a létrehozáskor állítódik be
  • értéke: sc
 • contentType
  • string
  • csak az azonos section-ű contentType-ok közül lehet választani
 • url
  • string
  • nem szerkeszthető
  • a tartalom domain-hez képesti relatív url-je
  • csak akkor, ha már lett a tartalomhoz url allokálva (azaz már ki lett publikálva)
 • devUrl
  • string
  • nem szerkeszthető
  • a tartalom fejlesztői (abszolút) url-je
  • csak akkor, ha
   • már lett url allokálva a tartalomhoz
   • ÉS a hosting támogatja a fejlesztői környezetet
    • Webb & Flow Cloud Hosting automatikusan támogatja
    • olyan külső webszerverre publikál a rendszer, ami elérhető egy teszt domain-en keresztül, és ez a portál beállításokban meg lett adva
 • liveUrl
  • string
  • nem szerkeszthető
  • a tartalom élő (abszolút) url-je
  • csak akkor, ha már lett url allokálva a tartalomhoz
 • state
  • number
  • lehetséges értékek:
   • -1: Under construction
   • 0: Waiting for acknowledgement
   • 1: Generateable
   • 2: Listable
 • category
  • string
 • contentDate
  • string (datetime-local)
 • title
  • string
 • externalDataValues
  • ExternalDataValue típusú struktúra
  • egy elem struktúrája:
   • key
    • string
   • value
    • string
    • a manuálisan megadott érték
   • valueIsDefault
    • number
    • a mező a contentType-ban megadott default értéket veszi fel, vagy a manuálisan megadottat
   • label
    • string
    • readonly
    • a mezőhöz megjelenítendő label
   • defaultValue
    • string
    • readonly
    • a ContentType-ban beállított default value
   • type
    • string
    • readonly
    • a mező típusa
   • contentType
    • string
    • readonly
    • csak a TEXT típusú mezőknél az érték típusa
   • shortDescription
    • string
    • readonly
   • techComent
    • string
    • readonly
 • rssItemsIsDefault
  • number
 • rssItems
  • RssItem típusú struktúra
  • egy elem struktúrája:
   • url
    • string
   • contentCount
    • number
   • contentOrder
    • string
   • wrapperCode
    • string
   • itemCode
    • string

Ezek mellett vannak speciális mezők, amik esetén valójában 2 mező van:

 • FIELD
  • általában string, string[], number vagy date típusú
  • az adott mező manuálisan megadott értéke
 • FIELDIsDefault
  • number
  • az adott mező a contentType-ban megadott default értéket veszi fel, vagy a manuálisan megadottat

Például az urlSlug mező esetén a következő mezők vannak:

 • urlSlug
  • string
 • urlSlugIsDefault
  • number

A következő speciális mezők vannak:

 • urlSlug
  • string
 • plannedUrl
  • string
 • content
  • string
 • h1
  • string
 • description
  • string
 • keywords
  • string[]
 • template
  • string
 • usedAsWikiTitle
  • number
 • wikiTitle
  • string
 • usedAsWikiPage
  • number
 • triggerOtherContents
  • string[]
 • generateDaily
  • number
 • generateHourly
  • number
 • generateAutomatically
  • number
 • syncToArticleSuggestion
  • number
 • articleSuggestionTitle
  • string
 • articleSuggestionDescription
  • string
 • articleSuggestionImage
  • string
 • dontListInSitemapXml
  • number
 • pagerEnabled
  • number
 • pagerItemCount
  • number
 • pagerItemOrder
  • string
 • pagerItemSablon
  • string
 • pagerNavSablon
  • string
 • pagerShowContentOnSubpages
  • number
 • includeMainCategorySlugInSubcategoryUrls
  • number
 • includeMainCategorySlugInContentUrls
  • number
 • stopDirectoryInContentUrlsHere
  • number
 • canContainNormal
  • number
 • contentTypesForNormalContents
  • string[]
 • contentTypesForSubcategories
  • string[]